Hayatımıza ışık olanlar, iyi ki varsınız.

AMACIMIZ

 • Yönetici hemşireler arasında dayanışma, bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak,
 • Hemşirelik yönetimini ve eğitimini uluslararası ve çağdaş standartlara getirmek ve ülkemizde uygulanabilir hale gelmesi için projeler hazırlamak, yürütmek ve destek sağlamak,
 • Ülkemizde hemşirelik yönetimini uluslararası standartlara yükseltmek için düzenli toplantılar yapmak,
 • Yönetici hemşireler için bilimsel amaçlı kitap, dergi vb yayınlar yapmak,
 • Hemşirelikte yönetim alanında bilimsel araştırma ve akademik çalışmalar yapmak, yapılmasını desteklemek ve sonuçlarını paylaşmak,
 • Bilimsel konferans, kongre, hemşirelikte yönetim kursu, seminer, sertifika vb. programlar düzenleyerek yönetici hemşirelerin mesleki gelişimlerini desteklemek,
 • Hemşirelik yönetimi konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek,
 • Ulusal sağlık politikalarının oluşturulmasında, hemşirelik yönetimine ilişkin konularda bir sivil toplum örgütü olarak görüş bildirmek,
 • Yönetici hemşireleri ilgilendiren yasal düzenlemelerle ilgili olarak, karar mekanizmalarına görüş bildirmek ve üyelerini bu konuda duyarlı kılmak,
 • Hemşirelik ve yönetimle ilgili ulusal derneklere üye olmak ve işbirliği yapmak,
 • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
 • Tüm çalışmalarını Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda sürdürmek.

**

Misyonumuz: Özel ve devlete bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarındaki yöneticileri bir araya getirerek güç birliği oluşturan, sağlık politikaları ve mevzuatına yönelik görüş getiren, hemşirelik yönetiminin eğitimi ve uygulamasına yönelik bilimsel bilgi üreten, yönetici hemşireleri ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eden bir kuruluş olmak.

**

Vizyonumuz: Yönetici hemşireleri ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eden bir kuruluş olmak.