Hayatımıza ışık olanlar, iyi ki varsınız.

SEMPOZYUM

İstanbul Üniversitesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı tarafından 05-06 Aralık 2013 tarihinde “1. Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı)” Florence Nightingale Hastaneleri ve Mektepleri Vakfı desteğiyle düzenlenmiştir.

stanbul Üniversitesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı tarafından 08-10 Aralık 2016 tarihinde “II. Ulusal Hemşirelikte Yönetim Kongresi (Uluslararası Katılımlı)” Florence Nightingale Hastaneleri ve Mektepleri Vakfı desteğiyle düzenlenmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Sağlık Yüksek Okulu ev sahipliğinde Yönetici Hemşireler Derneği tarafından 28-29 Nisan 2017 tarihinde “I. Ulusal Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Oluşturma Sempozyumu” düzenlenmiştir.