Hayatımıza ışık olanlar, iyi ki varsınız.

Sağlıklı Çalışma Ortamı

Hemşirelerin sağlık hizmetlerinde üstlendiği önemli roller nedeniyle hemşireler için sağlıklı çalışma ortamı oluşturulması öncelikli bir konudur. Öte yandan sağlıksız çalışma ortamlarının bir sonucu olarak şu anda dünyada ciddi bir hemşire yetersizliği sorunu yaşanmakta ve yakın gelecekte bu sorunun daha da artacağı tahmin edilmektedir. Hemşireler için sağlıklı çalışma ortamı standartlarının oluşturulması ve hayata geçirilmesi hastalar, diğer sağlık çalışanları, kurum ve ülke için de yararlı sonuçlar doğuracaktır. Sağlıklı çalışma ortamı oluşturabilmek için öncelikle çalışma ortamının sahip olması gereken standartların belirlenmesi gerekmektedir. Dünya örneklerinde de görüldüğü gibi bu standartların geliştirilmesinde mesleki dernekler sorumluluk almaktadır. Ülkemizde de hemşireler için sağlıklı çalışma ortamı standartlarının Yönetici Hemşireler Derneği tarafından geliştirildiği bu projenin, çalışma ortamı ve hasta bakımının iyileştirilmesi için bir kilometre taşı olacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın işaret ettiği düzenlemelerin yapılması ile hemşire çalışma ortamlarının iyileştirilerek, hem hemşirelere sağlıklı bir çalışma ortamı hem de sağlık hizmeti alanlara güvenli bir bakım ortamı sağlanması sürecine katkı sağlamasını hedefliyoruz.  Bu anlamda, Yönetici Hemşireler Derneği ve proje ekibi bu çalışmayı   bir sonuç değil bir başlangıç olarak değerlendirmektedir.  Bu bağlamda proje sonuçlarını yaymak üzere ilk olarak Yönetici Hemşireler Derneği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi iş birliği ile 28-29 Nisan 2017 tarihlerinde Çanakkale’de   “1.  Ulusal Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Oluşturma Sempozyumu”, ardından Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü iş birliği ile 24 Nisan 2018’de İstanbul’da “Hemşireler için Olumlu Çalışma Ortamı Sempozyumu” düzenlenmiştir. Benzeri etkinliklerin yaygınlaştırılarak, konuya ilişkin mesleki duyarlılık ve desteğin sağlanması planlanmaktadır. Hemşireliğin bilimselleşmesi için hemşirelik araştırmalarına destek veren Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu’nun, bu projeyi destekleyerek hemşire çalışma ortamlarının iyileştirilme süreçlerine de önemli bir katkı sağladığını belirtmek isteriz.

Proje raporu için tıklayınız.

Makale için tıklayınız.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sempozyum için tıklayınız.

Acıbadem Sağlık Grubu Sempozyum için tıklayınız.

1 Comment

Özellikle Covid salgınında 7/24 insanlığa hizmet verdikleri için Hemşirelerimizle durur duyuyoruz.. Sağolun var olun..

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *